Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 7.

De raad voor de eredienst.

Lid
5

Er zullen in ieder geval vaste commissies zijn voor
het dienstboek der Kerk,
het psalm- en gezangboek,
de kerkmuziek,
de beginselen van kerkbouw, en
de huisdiensten.