Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 7.

De raad voor de eredienst.

Lid
4

De leden dezer commissies worden benoemd uit de generale synode, uit de raad voor de eredienst en uit de lidmaten der Kerk, terwijl haar voorzitters en secretarissen — telkens voor een tijdvak van drie jaren — door de raad worden aangewezen.