Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 7.

De raad voor de eredienst.

Lid
3

De raad voor de eredienst wordt bijgestaan door vaste commissies voor bepaalde onderdelen van zijn arbeidsveld.