Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 7.

De raad voor de eredienst.

Lid
2

De raad voor de eredienst heeft tot taak
synode en Kerk voor te lichten over het hun toegewezen arbeidsveld;
leiding te geven aan de zorg voor de eredienst in gemeente en Kerk; en
de uitgaven te verzorgen van boeken en geschriften op het terrein van de eredienst.