Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 7.

De raad voor de eredienst.

Lid
1

De generale synode doet zich, bij haar zorg voor de eredienst in de Kerk in haar geheel, bijstaan door een raad voor de eredienst, bestaande uit negen leden, onder wie één lid gekozen uit de raad voor de zaken van Kerk en theologie.