Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 6.

De cantor-organist of de organist.

Lid
4

Deze testimonia zijn onderscheiden naar de eenvoudige, gewone of buitengewone geoefendheid van de organist, zoals deze ook kan blijken uit hem, vanwege door de commissie voor de kerkmuziek daartoe bevoegd geachte opleidingsinstituten, uitgereikte diploma’s.