Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 6.

De cantor-organist of de organist.

Lid
2

De cantor-organist verleent op verzoek van de kerkeraad en naar een in zijn instructie op te nemen regeling zijn medewerking bij het onderricht van de jonge leden der gemeente in het geestelijk en kerkelijk lied en bij het kerkelijke muziekleven der gemeente.