Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 5.

De koster.

Lid
1

De kerkvoogden kunnen zich bij de zorg voor het kerkgebouw en de orde daarin tijdens de kerkdiensten doen bijstaan door een koster, door het college van kerkvoogden, na overleg met de kerkeraad in zijn geheel, bij voorkeur benoemd uit de lidmaten der Kerk, die — naar een regeling in zijn instructie opgenomen — tevens kan worden belast met werkzaamheden ten dienste van de kerkeraad.