Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 4.

Het kerkgebouw.

Lid
3

De kerkgebouwen der gemeente worden door kerkvoogden, in overleg met de kerkeraad, niet dan voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden beschikbaar gesteld, behoudens afwijking in bijzondere gevallen onder goedkeuring van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering.