Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 4.

Het kerkgebouw.

Lid
2

Met inachtneming van de bepalingen, terzake gesteld in de ordinantie voor het toezicht, beslist de kerkeraad in zijn geheel, onder goedkeuring — behoudens beroep op het breed moderamen der generale synode — van het provinciaal college van toezicht, hetwelk de bouw- en restauratiecommissie hoort, over het bouwplan en over de inrichting bij restauratie of bouw van een kerkgebouw en de schikking der kerkmeubelen, een en ander niet strijdig met de liturgische grondgedachten der Reformatie.