Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 3.

Hulp en voorlichting bij de predikdienst.

Lid
1

De generale synode doet zich bij haar zorg voor de predikdienst bijstaan door de raad voor de zaken van Kerk en theologie, die hulp en voorlichting geeft, zowel ten aanzien van de voorbereiding van de predikdienst en de leerdienst, als ten behoeve van de huisdiensten.