Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 2.

Bijzondere kerkdiensten.

Lid
3

In bijzondere kerkdiensten kan worden afgeweken van het bepaalde in het vierde en zesde lid van art. 1 dezer ordinantie.