Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 2.

Bijzondere kerkdiensten.

Lid
1

De kerkeraad kan besluiten tot het houden van bijzondere kerkdiensten, zoals voor de jonge leden der gemeente en voor hen, die buiten het kerkelijk leven staan.