Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 1.

De kerkdiensten der gemeente.

Lid
8

De kerkeraad doet in het openbaar — ook door middel van de plaatselijke nieuwsbladen en zonder daarvoor van deze betaling te verlangen — mededeling van plaats en tijd der kerkdiensten en desgewenst van de naam van degene, die daarin zal voorgaan.