Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 1.

De kerkdiensten der gemeente.

Lid
7

De pastor loci laat zich in de door hem te leiden kerkdiensten niet vervangen dan in overleg met de kerkeraad.