Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 1.

De kerkdiensten der gemeente.

Lid
6

In een kerkdienst wordt slechts gebruik gemaakt van een — in overleg met de kerkeraad gekozen — orde uit het dienstboek der Kerk.