Ordinantie voor de kerkdienst.

 

Artikel 1.

De kerkdiensten der gemeente.

Lid
1

In haar kerkdiensten verenigt zich de gemeente des Heren onder de bediening van Woord en sacramenten en tot de dienst der gebeden en der barmhartigheid.