Ordinantie voor het presbyteraat.

 

Artikel 4.

Ouderlingen met een bepaalde opdracht of voor bijzondere werkzaamheden.

Lid
3

De kerkvoogd wordt, met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor de stoffelijke belangen der gemeente, niet geroepen tot de werkzaamheden omschreven in de eerste drie leden van art. 2 dezer ordinantie, tenzij de kerkeraad hem op zijn verzoek met een of meer daarvan belast.