Ordinantie voor het presbyteraat.

 

Artikel 2.

De werkzaamheden van de ouderling.

Lid
4

Indien het opzicht over de leden der gemeente zou moeten leiden tot een beslissing over de toepassing van een bijzonder middel ter handhaving van de kerkelijke tucht, neemt het consistorie het opzicht over, daarbij handelende naar de bepalingen van het tweede en derde lid van art. 4 van de ordinantie voor het opzicht.