Ordinantie voor het presbyteraat.

 

Artikel 2.

De werkzaamheden van de ouderling.

Lid
3

Het aandeel in de arbeid onder de van het Evangelie vervreemden vraagt van de ouderling, dat hij zich in al zijn arbeid mede richt op hen, die buiten het kerkelijk leven staan.