Ordinantie voor het presbyteraat.

 

Artikel 2.

De werkzaamheden van de ouderling.

Lid
2

Het aandeel in de zorg voor de catechese en het jeugdwerk brengt, naast het mededragen van de verantwoordelijkheid voor de catechese in haar geheel, voor de ouderlingen — zo de hun geschonken gaven dat mogelijk maken — mede
het geven van onderricht aan de leden der gemeente,
het geven van bijbelonderricht op de scholen, en
het geven van leiding aan het werk onder de jeugd,
een en ander in opdracht van het consistorie.