Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 6.

Tijdelijke vrijstelling van het dienstwerk.

Lid
2

In gecentraliseerde gemeenten en in gemeenten met meer dan één predikantsplaats wordt dit zo geregeld, dat de predikanten bij afwisseling afwezig zijn en wordt daarbij naar vermogen rekening gehouden met de bijzondere belangen van de predikanten en hun kinderen.