Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 5.

Het ministerie.

Lid
2

In een ministerie fungeren de predikanten voor gewone werkzaamheden bij toerbeurt als praeses en als scriba van het ministerie, tenzij dit besluit een hunner voor langere tijd, doch telkens ten hoogste voor een tijdvak van drie jaren, daarvoor aan te wijzen.