Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 3.

Buitengewone werkzaamheden.

Lid
3

Zulk een predikant woont de classicale vergadering van zijn woonplaats bij als adviserend lid, staat onder het opzicht van de provinciale kerkvergadering binnen welker gebied hij woonachtig is en verricht zijn werkzaamheden in overleg met een orgaan van bijstand, aangewezen door de ambtelijke vergadering, die hem beroept.