Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 2.

Gewone werkzaamheden.

Lid
4

De aangewezen predikant gaat, als de kerkeraad bereid is hem om gegronde redenen van die bepaalde opdracht te ontheffen, bij de eerstvolgende predikantsvacature naar die vacante standplaats over voor de verrichting van de gewone werkzaamheden.