Ordinantie voor het pastoraat.

 

I. De pastorale werkzaamheden.

Artikel 2.

Gewone werkzaamheden.

Lid
3

Wordt voor de bezetting van deze predikantsplaats een predikant der gemeente aangewezen, dan is daartoe zijn instemming van node en gaat de kerkeraad over tot de bezetting van de door deze aanwijzing opengevallen predikantsplaats.