Herziening van de kerkorde art. 82-86

Art. 351. Vervolgens worden aan de orde gesteld de artikelen 82-86 van de voorlopig vastgestelde kerkorde (zie bijlage LXXVIII a, b en c).

Over artikel 82 is enig verschil tussen de deputaten en de commissie. De deputaten hebben voor dit artikel een nieuwe redactie ontworpen; de commissie stelt voor het geheel te laten vervallen. Aangezien in de synode t.a.v. dit artikel enkele vragen rijzen wordt besloten het aan te houden in afwachting van een nader advies der commissie (zie verder art. 447 en 448).

De behandeling van artikel 83 wordt uitgesteld, totdat de diakenen aanwezig zullen zijn (zie verder art. 419 en 420).

Op voorstel van de commissie wordt lid 1 van artikel 84 onveranderd vastgesteld, terwijl de kleine wijzigingen, die zowel de deputaten als de commissie in lid 2 adviseren door de synode aanvaard worden.

Bij de bespreking van artikel 85 wordt een amendement van ds F.C. Zwaal om „in den regel” te vervangen door „bij voorkeur” niet gesteund; daarna wordt dit artikel ongewijzigd goedgekeurd.

De verandering, die de deputaten in lid 1 van artikel 86 willen aanbrengen, wordt door de commissie overgenomen. Een door ds H.W.H. van Andel hierbij ingediend amendement verkrijgt wel de steun van de deputaten doch wordt door de commissie bestreden en door de synode verworpen. Daarna wordt lid 1 van artikel 86 overeenkomstig het gemeenschappelijk voorstel van de deputaten en de commissie goedgekeurd. Lid 2 van dit artikel wordt onveranderd gelaten.