Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 9.

Diaconale arbeid

Lid
2

De generale synode heeft bij haar zorg voor de diaconale arbeid van de kerk — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te verlenen bij de vervulling van deze roeping,
− het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten,
− het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn,
− de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de gerechtigheid,
− de algemene leiding en de coördinatie van de diaconale arbeid van gemeenten en kerk buiten Nederland,
− het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de diaconale hulpverlening.