Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 8.

Missionaire arbeid

Lid
2

De generale synode heeft bij haar zorg voor de missionaire arbeid van de kerk binnen en buiten Nederland — daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn — in het bijzonder tot taak
− de gemeenten bewust te maken van haar missionaire roeping en dezen bijstand te verlenen bij de vervulling van deze roeping,
− het bevorderen van de samenwerking in de missionaire arbeid tussen de gemeenten,
− de algemene leiding en de coördinatie van de missionaire arbeid van gemeenten en kerk buiten Nederland,
− het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de missonaire arbeid.