Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
2

De missionaire en diaconale arbeid van de kerk buiten Nederland is — met inachtneming van het in lid 1 bepaalde — gericht op
− het deelnemen aan de vervulling van de missionaire en diaconale opdracht door gemeenten en kerken ter plaatse,
− het verlenen van medewerking aan die gemeenten en kerken bij de opbouw van het kerkelijk leven, en
− het verlenen van bijstand aan groepen en bewegingen ter plaatse in het geval van diaconale arbeid.