Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 9.

Diaconale arbeid

Lid
1

De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping om zich in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.