Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 8.

Missionaire arbeid

Lid
1

De kerk vervult haar zendingsopdracht in de missionaire arbeid in Nederland en daarbuiten.
De kerk is daarin getuigend betrokken op hen die het Evangelie niet kennen of ervan vervreemd zijn.
De kerk verricht haar missionaire arbeid zo mogelijk in samenspraak en samenwerking met ter plaatse aanwezige kerken en gemeenten.