Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
4

Deze relaties van wederkerigheid zijn erop gericht elkaar van dienst te zijn met betrekking tot geloofsverdieping en geloofsversterking, in het verbreden van de oecumenische horizon en het vervullen van taken in mondiaal perspectief.