Ordinantie 14 Het leven en werken van de kerk in oecumenisch perspectief

 

III. Missionaire en diaconale arbeid van de kerk

Artikel 7.

Samenhang en eigenheid

Lid
5

In haar ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen verricht de kerk haar arbeid van getuigenis en dienst door het gesprek te voeren op respectvolle wijze en door naar mogelijkheden te zoeken om gemeenschappelijke taken te verrichten.