Ordinantie voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Artikel 5.

De viering van het Avondmaal.

Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding zijn, kan de kerkeraad ook buiten een kerkdienst, zij het onder deelneming van vertegenwoordigers van de kerkeraad en zo mogelijk van de gemeente, het Avondmaal doen vieren, bij voorkeur — ter beoordeling van de kerkeraad — in aansluiting aan de regelmatige viering van het Avondmaal door de gemeente.