Post, H.A.

De kerkelijk werker en het ambt

Genre: Literatuur

Kampen

Uitgeverij Kok

2006

ISBN: 90-435-1324-5

Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit Godgeleerdheid op dinsdag24 oktober 2006 om 10.45 uur in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105

promotor: prof.dr. A. van de Beek
copromotor: dr. E.A.J.G. Van der Borght