Hovius, J.

Het verband tussen onze Belijdenis en onze Kerkorde

Enkele opmerkingen

Genre: Literatuur

Sneek

Firma B. Weissenbach & Zoon

1962

Rede uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische Hogeschool der Chr. Gereformeerde Kerken te Apeldoorn op 9 oktober 1962