Bakhuizen van den Brink, J.N.

Ius ecclesiasticum

Historische beschouwingen over Kerk en recht

Genre: Literatuur

Amsterdam

N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij

1968

Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde Nieuwe Reeks, Deel 31 No. 2

Uitgesproken in de vergadering van 8 januari 1968