Trimp, C.

De volmacht tot bediening der verzoening

Genre: Literatuur

Groningen

Uitgeverij De Vuurbaak

1970

ISBN: 90-6015-068-6

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de diaconiologische vakken aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 13 april 1970

(Kamper Bijdragen VI)