Koffeman, L.J.

Gestalte en gehalte

Oecumenisch-theologische en kerkrechtelijke implicaties van het visitekaartje van de VPKN

Genre: Literatuur

Kampen

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1994

ISBN: 90-73954-10-X

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Kerkrecht aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 9 juni 1994 (Kamper Oraties 3)