Koffeman, L.J.

Relatief en rekbaar?

Bovenplaatselijke facetten van de Kerk bij Abraham Kuyper Kampen

Genre: Literatuur

Kampen

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland

1996

ISBN: 90-73954-25-8

Rede uitgesproken op de 142e dies natalis van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 6 december 1996

(Kamper Oraties 10)