Is besloten, dat onze broeders de dienaren der classe van de Paltz de Synode Generaal beroepen zullen, zo haast als zij bevinden zullen, dat het nut en nodig wezen zal, en bekwamelijk gedaan zal mogen worden, overmits hun deze last van de Embdense Synode opgelegd was, en hebben om der veranderingen wil, die in Holland en Zeeland geschied zijn, niet kunnen of mogen volbrengen. Is ook geordineerd, dat overmits weinig provinciën zijn, dat een iegelijke classe een dienaar des Woords met een ouderling tot de Synode Generaal zenden zal, en hebben de broeders in de naam hunner classen beloofd, zich hierin gewillig te laten vinden.