De partikuliere of bijzondere vraagstukken van Dordrecht 1574

Op de vraag van die van Walcheren, of het niet goed ware, dat men goede Homilias op de Katechismus schreef, is geantwoord, dat men dit zal laten blijven, maar dat het goed ware, dat de dienaars ordentelijk hij gebeurte in classikale verzamelingen een vraag twee of drie uit de Katechismus kortelijk uitleiden, opdat ze alzo malkanderen oefenen mochten, en de Katechismus ordentelijk, grondig en stichtelijk voor de gemeente leerden verklaren.