Deze artikelen tot behoorlijke ordening der gemeenten van Holland en Zeeland dienende, zijn alzo door onderlinge bewilliging gesteld, dat ze zo het der gemeenten nuttigheid anders eist, zullen mogen en moeten veranderd, vermeerderd of verminderd worden. Nochtans zal dat niet enige gemeenten of classen bijzonderlijk toekomen te doen. Maar zullen allen arbeiden om die te onderhouden, totdat in Generale of Provinciale Synode anders verordineerd zal wezen.


Overgenomen uit de Acta van Emden