Men zal op de dag des Nachtmaals, zowel als op andere zondagen trouwen mogen, maar niet op de vast- en bededagen; en hoewel het beter ware, dat men op de zondag niet trouwde, opdat zich een iegelijk te beter in de dienst des Heeren oefenen mocht, zo zal men toch deze gewoonte (te dezer tijd) niet lichtvaardig veranderen. Middelertijd zullen de dienaren naar het beste staan, daar het zonder ontstichting kan ingevoerd worden.