De classen zullen bij hare overheden verzoeken, dat ze het kopen, verkopen, arbeiden, drinken, wandelen, etc, dewijl men predikt (inzonderheid des zondags) verbieden willen, in welke zaken, zo daar enige overheden zich onwillig bewijzen, zo zal mijnheer de Prins mogen gebeden worden, dat hij de overheid tot die ambte vermane, om zich naar het exempel dergenen, die zulks alrede in het werk gesteld hebben, te schikken.