Tot verklaring des 6en artikels van Embden, dat in een iegelijke kerk en tezamenkomst der dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen wezen zal, verstaan de broeders dat de dienaars en ouderlingen op zichzelf en de diakenen op zichzelf tezamen komen zullen om een iegelijk zijn zaken te verhandelen. Doch in plaatsen, waar weinig ouderlingen zijn, zullen de diakenen een deel der konsistorie mogen wezen, en die diakenen in de konsistorie geroepen zijnde, zullen gehouden wezen te komen.