Bronkhorst, A.J.

Schrift en Kerkorde

Een bijdrage tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een „Schriftuurlijke Kerkorde”

Genre: Literatuur

Den Haag

N.V. Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij

1947

Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (...) te verdedigen op Woensdag 24 September 1947 (...)