Openbare grove zonden

Voorts onder de grove zonden, die waardig zijn met opschorting of afstelling van de dienst gestraft te worden, zijn deze de voornaamste: valse leer of ketterij, openbare scheurmaking, openlijke blasphemie, simonie, trouweloze verlating zijns dienstes, of indringing in eens anderen dienst, meinedigheid, echtbreuk, hoererij, dieverij, geweld, gewoonlijke dronkenschap, vechterij, vuil gewin; kortelijk al de zonden en grove feiten, die de bedrijver voor de wereld eerloos maken, en in een ander gemeen lidmaat der kerk der afsnijding waardig zouden gerekend worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Schorsing
Afzetting
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 80
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 80
Kerkorde GG (2008) Art. 80
Kerkorde GKN (1905) Art. 80
Kerkorde GKSA (2000) 80

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 80
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.11