De verzoening

Van al zulke zonden, die van haar nature wege openbaar, of door verachting der kerkelijke vermaningen in ’t openbaar gekomen zijn, zal de verzoening (wanneer men zekere tekenen der boetvaardigheid ziet) openlijk geschieden, door het oordeel des kerkenraads; en ten plattelande, of in mindere steden, waar maar één dienaar is, met advies van twee genabuurde kerken, in zulke forme en manier als tot stichting van een iedere kerk bekwaam zal geoordeeld worden.


Kerkorde GG (1907)

 

TREFWOORDEN

Berouw
Schuldbelijdenis
Verzoening
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 75
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 75
Kerkorde GG (2008) Art. 75
Kerkorde GKN (1905) Art. 75
Kerkorde GKSA (2000) 75

COMMENTAAR
Gier, K. de (1989) Art. 71-81
Gier, K. de (1989) Art. 75
Mulder, P. (e.a.) (1999) Hst. 3.12

KERKELIJK ADVIES
Rutgers, F.L. (1922) 183